Föreningsinformation

I denna sektion finner du information som rör föreningen Göteborgshus 34.

Du kan bl a hitta lägenhetsritningar, föreningens stadgar och nationellt lägenhetsregister.