Cykelrum

Det finns 12 st cykelrum i området fördelade enligt nedan:

Läg.nr 1- 25  Tunnlandsgatan 16 rum 1              Läg.nr 151-177 Orkestergatan 21

Läg.nr 26-55 Tunnlandsgatan 16 rum 2              Läg.nr 178-202 Orkestergatan 23

Läg.nr 56-78 Tunnlandsgatan 16 rum 3               Läg.nr 203-229 Orkestergatan 27

Läg.nr 79-102 Tunnlandsgatan 8                        Läg.nr 230-255 Orkestergatan 29

Läg.nr 103-126 Orkestergatan 1                         Läg.nr 256-278 Konsertgatan 1

Läg.nr 127-150 Orkestergatan 7                         Läg.nr 277-311 Konsertgatan 13

Kontakta fastighetsskötaren, tel: 49 24 49, för att köpa nyckel till just ”ditt” cykelrum