Tvättstugorna

Det finns tre tvättstugor i föreningen. Dessa ligger vid:

Tunnlandsgatan 18

Orkestergatan 13  Här finns också en mattvätt maskin (se separat tvättpass i tvättstugan)

Konsertgatan 7

Varje tvättstuga har 6 maskiner. Man bokar 2 maskiner per tvättpass:

Tvättpass kan bokas för alla dagar i veckan.  kl. 08.00-12.00, 12.00-16.00 samt 16.00-20.00

Kall -och varm mangel finns i varje tvättstuga.

 

Nytt bokningssystem för tvättstugorna är nu i drift

För att kunna använda det nya systemet har de delats ur en tagg till varje lägenhet .( Alla har inte hämtat ut sin)

Det  finns tre sätt att boka tvättstugorna:

  1. Att boka i respektive tvättstuga på en bokningstavla med grafisk display. Man enbart boka för den tvättstuga man gör bokningen i
  2. Att boka via vår hemsida: goteborgshus34.se Här kan man boka för samtliga tvättstugor
  3. Att boka via en app. Här kan man boka för samtliga tvättstugor

 

Bokning

http://goteborgshus34.aptustotal.se/

För uppgifter om Inloggningsuppgifter se under rubrik Boende information, bokning

Övrig information om tvättstugorna

Historik
När bostadsrättsföreningen byggdes 1965 gällde tre tvättider på vardagar, en på lördagar och ingen på röda dagar. Det blev 593 tvättider per månad och med 311 lägenheter blev det cirka två tvättider per månad och lägenhet.
Med tiden skaffade många sig egna tvättmaskiner och tillgången på tvättider blev bättre men inte bra. Bokningen med hänglås skulle fungera enligt grundprincipen att då man var färdig med sin tvättid skulle hänglåset tas bort. Istället lät man hänglåset sitta kvar och blockerade då upp en tid man inte tänkt tvätta. Fler hänglås av lägenhetsinnehavare anskaffades, man markerade tvättider med div. lappar etc. och tvättade på tider då maskinerna var uppbokade av andra medlemmar
.
Nya tvättmaskiner
Efter att vi skaffade nya, effektivare och tystare, maskiner, kunde vi (först på prov) tillåta tre tvättider på lördagar och efter ett år även tillåta tre tider på söndagar vilket var ett starkt önskemål från medlemmarna.

Nya bokningssystemet
I och med det nya bokningssystemet där man enkelt kan boka eller avboka via dator, app eller i tvättstugorna. I hög grad avbokas numera de tvättider man bokat men inte tänkt använda. Detta ökar tillgängligheten ännu mer.

Torkrummen
Efter att ha konsulterat flera tillverkare av torkrumsutrustning har vi konstaterat att vi idag har effektivast möjliga torkutrustning. Föreningen har inte för stora torkrum med avseende på utrustningen, samt helt normala torktider. Med tanke på hur effektiva de nya tvättmaskinerna är med centrifugering på 1400 varv är torktiden för tvätten mycket förbättrad mot tidigare maskiner.

Ett tips för snabbare torkning är att när man tvättar på 30 eller 40 grader är maskinen förprogrammerad på max 1000 varv/minut, vilket man kan ändra genom att ställa in maskinen på 60 grader och sedan sänker till 30 eller 40 grader. Centrifugeringen är då fortfarande inställd på 1400 varv/minut. Alternativet är att köra en extra centrifugering på 1400 varv/minut i cirka sju minuter. Detta givetvis under förutsättning att tvätten tål de högre varvtalen. Dropptorkning är inget att rekommendera i torkrum.

Användningen av tvättstugorna
Styrelsen har gått igenom all användning av tvättstugorna under tre månader och fått fram följande:
Cirka 50 % av medlemmarna tvättar inte alls eller mycket sällan i tvättstugorna Cirka 19 % av medlemmarna tvättar en gång per månad
Cirka 12 % av medlemmarna tvättar två gånger per månad
Cirka 5 % av medlemmarna tvättar tre gånger per månad
Cirka 9 % av medlemmarna tvättar fyra gånger per månad
Cirka 3 % av medlemmarna tvättar fem gånger per månad
Cirka 2 % av medlemmarna tvättar sex gånger per månad
Styrelsen anser att bokningssystemet idag fungerar väl. På försök kommer dock tvättiderna utökas till max åtta gånger per månad.
Som framgår av ovanstående information är det mer regel än undantag att medlemmarna har en egen tvättmaskin i lägenheten.
Nya bostäder byggs i stort sett alltid utan gemensamma tvättstugor. Istället installeras tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet. Enligt de stora byggfirmorna är detta enligt lägenhetsinnehavarnas önskemål.