Enligt riksdagsbeslut för några år sedan har vi tagit fram en miljödeklaration av våra fastigheter.

Syftet är att se över och försöka minska energibehovet för fastigheterna.

Miljödeklaration skall utföras av en miljödeklarationcertifierad konsult. Vi anlitade Göteborg Energi som vi har ett energiavtal med.

Se resultat nedan.

Av resultatet framgår att våra byggnader har medelvärde avseende energiförbrukning.

Några av deras förslag hade vi redan delvis genomfört, tex utbyte till energisnålare belysningar.

Energideklaration (Öppnas i nytt fönster)

Energideklaration 2020

Energirapport (Öppnas i nytt fönster)

 2020 sammanfattningar

Radonmätningar (Öppna o nytt fönster)

Radonmätning år 2020