Kontakt styrelsen

Ordförande Kurt Svensson Tunnlandsgatan 14 031-49 33 92
Vice ordf. Hans Lindström Orkestergatan 21 031-45 35 80
Sekreterare Viveca Pettersson Tunnlandsgatan 12 031-49 28 71
 LedarMot  Folke Ahlström  Orkestergatan 17 031-492423
Ledamot Edit Eriksson Riksbyggen 031-7045556
Suppleanter: Marie Abrahamnsson Orkestergatan 13
Peter Örström Orkestergatan 3
Sören Johansson Orkestergatan 1
Valberedning: Gunilla Olsson Orkestergatan 17 (sammankallande) 031-47 59 41
Monica Andersson Orkestergatan 23
Gunborg Dahlström Konsertgatan 7
Förvaltare Andreas Svensson  Riksbyggen 031-7045521
Fastighetsskötare Thomas Glimfjärd Konsertgatan 13 031-49 24 49